طریقه تنظیم رابط جهت ثبت دامین از طریق نمایندگان

با توجه به سیاست ایرنیک جهت دسترسی نمایندگان رسمی این شرکت به دامین های ملی، رابط نمایندگی ایجاد شده است که کاربران nic در پنل خود می توانند از طریق آن به نمایندگان، دسترسی لازم را اعطا نمایند.

بدین منظور مراحل زیر را طی نموده و سپس در پنل SelliR خود اقدام به تمدید دامین مد نظر کنید.


  1. وارد پنل دامین خود در ایرنیک شوید (ورود به ایرنیک)
  2. از طریق منوی شناسه وارد «مدیریت رابطه‌های مجاز» شوید.
  3. تنظیم رابط نمایندگی
  4. در این قسمت، شناسه ها را مانند شکل زیر تنظیم کرده و اعمال را بزنید.
  5. تغییر رابط ها در ایرنیک

موفق باشید